Mijn favorieten

STICHTING ZORG & RAADDe Stichting Zorg & Raad verleent diensten aan ouderen, gehandicapte volwassenen en kinderen.
Wij willen u graag van dienst zijn met dagelijkse dingen die uw leven makkelijker maken. 
Wij kunnen u begeleiden bij de benadering van organisaties, artsen, ziekenhuizen en overheden. Ook kunnen wij u beveiliging bieden zoals bewind voering en curatele.

Wij bieden u en/of uw familie een uitgebreid pakket van mogelijkheden zoals:

01. Betreffende het instellen van het meerderjarigen bewind, curatorschap of mentorschap
Wij geven hulp aan personen die niet voldoende instaat zijn geheel of gedeeltelijk voor zichzelf op te komen en waarbij de familie niet aanwezig is of niet in staat is om welke reden dan ook voor hun familielid op te komen. Wij ondersteunen cliënten bij zogenaamde "slecht-nieuws gesprekken".
Wij adviseren en bemiddelen wij bij schuldhulpverlening en zijn actief in het beheer van gelden in verband met bewind en curatorschap.

02. Wat is bewindvoering en curatorschap?
De bewindvoerder of curator kan een cliënt begeleiden zowel psychisch, mentaal als financieel.

03. De beloning van de bewindvoerder/curator
De beloning van de bewindvoerder/curator ligt vast en kan worden uitgelegd.

04. Schenking
Indien aan de orde kunnen adviezen over schenking worden gegeven.

05. Erfrecht
Bij vragen of afwikkeling van erfrechtelijke aangelegenheden kan de bewindvoerder adviseren.

06. Samenloop met andere vormen van bewind
Nadere informatie over samenloop van bewind en mentorschap kan op verzoek worden uitgelegd.
 
07. Einde van bewind, wijziging of overlijden van de bewindvoerder
Informatie over aanvang en beëindiging van bewind kan worden toegelicht.

08. Het overgangsrecht bij op 2007 lopende bewinden
Indien er onduidelijkheden zijn ten aanzien van het overgangsrecht kan dat voor u worden uitgezocht.

Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen via:


STICHTING ZORG & RAAD
Jan Meeks MRE RM RT


Tel: 024-6773238
Fax: 024-7999145
0651325206
Email: info@meeksvanoijen.nl
Email privé  janmeeks@hotmail.com 
Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen