Mijn favorieten

STICHTING ZORG & RAAD

STICHTING ZORG EN RAAD

De Stichting Zorg & Raad is opgericht door praktijkspecialisten die jarenlang zorg verleend hebben aan ouderen, gehandicapte volwassenen en kinderen. Zij hebben zich jarenlang verdiept in hun problemen en uitdagingen en hebben veel ervaring opgedaan in de opvang en verzorging van deze groep klanten die ook graag een zo normaal mogelijk leven willen leiden.
Bent u ook een persoon die op maat bediend wil worden om daardoor een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden dan kunt u contact opnemen met onze Stichting Zorg en Raad voor een vrijblijvend gesprek. 
Wij staan u van harte bij in uw dagelijkse leven bij de benadering van organisaties, artsen, ziekenhuizen, overheid, scholen en andere instellingen. Ook kunnen wij u beveiligingen bieden zoals bewind voering en curatele.

Wij bieden u en/of uw familie een uitgebreid pakket van mogelijkheden zoals:

01. Betreffende het instellen van het meerderjarigenbewind, curatorschap of mentorschap
Wij geven hulp aan personen die niet voldoende instaat zijn geheel of gedeeltelijk voor zichzelf op te komen en waarbij de familie niet aanwezig is of niet in staat is om welke reden dan ook voor hun familielid op te komen. Wij ondersteunen cliënten bij zogenaamde "slechtnieuws gesprekken".
Wij adviseren en bemiddelen wij bij schuldhulpverlening en zijn actief in het beheer van gelden in verband met bewind en curatorschap.

02. Wat is bewindvoering en curatorschap?
De bewindvoerder of curator kan een cliënt begeleiden zowel psychisch, mentaal als financieel.

03. De beloning van de bewindvoerder/curator
De beloning van de bewindvoerder/curator ligt vast en kan worden uitgelegd.

04. Schenking
Indien aan de orde kunnen adviezen over schenking worden gegeven.

05. Erfrecht
Bij vragen of afwikkeling van erfrechtelijke aangelegenheden kan de bewindvoerder adviseren.

06. Samenloop met andere vormen van bewind
Nadere informatie over samenloop van bewind en mentorschap kan op verzoek worden uitgelegd.
 
07. Einde van bewind, wijziging of overlijden van de bewindvoerder
Informatie over aanvang en beëindiging van bewind kan worden toegelicht.

08. Het overgangsrecht bij op 2007 lopende bewinden
Indien er onduidelijkheden zijn ten aanzien van het overgangsrecht kan dat voor u worden uitgezocht.

Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen via:


STICHTING ZORG & RAAD VIA MEEKS VAN OIJEN
Jan Meeks MRE RM RT


Tel: 024-6773238
0651325206
Email: info@meeksvanoijen.nl

Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen